Klachtenregeling

Niet tevreden ?

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de door ons geboden service. Wij zullen er dan ook het voor ons maximale aan doen om uw opmerkingen naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw melding voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat uw eerdere vraag of opmerking niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u hierover een melding maken of een klacht indienen.

Enkele voorbeelden van meldingen:

  • U vindt dat u onheus bejegend bent;
  • U vindt dat uw vraag of opmerking niet goed behandeld is;
  • U bent het niet eens met onze eerdere beslissing en heeft aanvullende argumenten.

N.B. Als u andersoortige vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@compumaus.nl

Hoe en waar kunt u uw klacht/melding indienen?

Uw melding kunt u indienen door een email te sturen naar info@compumaus.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via 0183-760528.

Hoe en wanneer krijgt u antwoord?

Vanaf het moment van indienen van uw melding/klacht mogen in beginsel niet meer dan 14 kalenderdagen verstrijken voordat u de uitspraak over uw klacht heeft ontvangen. Wij streven naar beantwoording binnen 2 werkdagen.